Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 10. 2015Občanské sdružení Památky pro život vzniklo na konci roku 2005. Jako hlavní cíl si sdružení vytklo podporu záchrany, revitalizace a managementu kulturního dědictví s podmínkou jeho trvale udržitelného využití a rozvoje. Členové sdružení jsou toho názoru, že problémem není ani tak nedostatek finančních prostředků, jako spíše nedostatek kvalitních projektů zaměřených na jejich ekonomickou životaschopnost. Hlavní motivací členů sdružení, složeného z historiků umění s praxí v oboru památkové péče, vzdělávání a managementu kulturního dědictví, je snaha vyřešit současnou situaci a nabídnout spolupráci všem subjektům, které nevidí kulturní dědictví pouze jako problém, ale především jako příležitost k vytvoření trvalých hodnot.
občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje