Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 10. 2015Památky pro život vznikly na konci roku 2005. Jako hlavní cíl si vytklo podporu záchrany, revitalizace a managementu kulturního dědictví s podmínkou jeho trvale udržitelného využití a rozvoje. Členové jsou toho názoru, že problémem není ani tak nedostatek finančních prostředků, jako spíše nedostatek kvalitních projektů zaměřených na jejich ekonomickou životaschopnost.
občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje