Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Masopust 

3. březen, 10.00 – 16.00 hodin

Tradiční lidová slavnost, na které nesmíte chybět!

Program:

11.00, 13.00, 15.00 hodin: Masopustní obchůzka maškar - národopisný soubor Kohoutek

Po celý den:

Povídání o lidových obyčejích na konci masopustu

Zabíjačka

Kouřimské likéry

Výuka práskání bičem

Smažení koblih

Dílna na výrobu laufrovských klobouků 


Další plánované národopisné pořady: 

Smrtná neděle 7. 4. 2019

Bílá sobota 20. 4. 2019

Boží hod velikonoční 21. 4. 2019

Letnice 9. 6. 2019

Svatojánská noc 22. 6. 2019

Řemeslné pohádkové léto 29. 6., 6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8. 2019

Dožínky 17. 8. 2019

Svatohavelské posvícení 20. 10. 2019

Svatomikulášská obchůzka 7. 12. 2019

Zlatá adventní neděle 22. 12. 2019

Tříkrálová koleda 5. 1. 2020 

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje