Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

občanské sdružení Památky pro život
adresa: Zlická 31, Kouřim, 281 61
IČO: 270 16 897
č. ú.: 0433627319/0800, účet je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Kolín

Mgr. Jindřich Záhorka, předseda sdružení, +420601390350

Mgr. Vladimír Rišlink, manažer sdružení, +420776313267

email: pamatkyprozivot@seznam.cz

13_Hol____ov_z__mek

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje