Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Členové občanského sdružení Památky pro život se od roku 2003 pravidelně podílejí na pořádání Dnů evropského dědictví (European Heritage Days). Sdružení každoročně zajišťuje koordinaci bohatého programu, připravovaného ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Městem Kolín, Římskokatolickou farností Kolín, Regionálním muzeem v Kolíně a dalšími subjekty. Obvyklou součástí programu jsou komentované prohlídky památek, exkurze, koncerty staré hudby apod.

ek_14_uEHD_2008_Kourim_010fotoEHDKol__n

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje