Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Farní muzeum v Kondraci

­Využití areálu kostela a fary v Kondraci pro účely cestovního ruchu - Farní muzeum Kondrac

­

DSCN0924V rámci projektu bylo v interiéru bývalé fary v Kondraci u Vlašimi zřízeno FARNÍ MUZEUM, obsahující expozici o životním stylu venkovského duchovenstva na přelomu 19. a 20. století v kontextu s tehdejším provozem farního úřadu a farní domácnosti s jejím hospodářským zázemím. Formou volné rekonstrukce je provedena instalace většiny interiérů s důrazem na jejich plnou funkčnost a možnou využitelnost pro příležitostnou demonstraci dobových domácích prací – vaření, pečení chleba, stloukání másla, předení, draní peří apod. V expozici jsou formou proměnlivé instalace v kontextu s historickou liturgickou praxí duchovenstva připomenuty také cyklicky se opakující tradice církevního roku s příslušnou výzdobu interiérů v souvislosti s některými regionálními lidovými zvyky atd. V této podobě je muzejní expozice na území České republiky zcela ojedinělá. V části interiéru budovy byla zřízena interaktivní návštěvnická dílna pro výrobu vybraných místních produktů, které plní funkci osobitých upomínkových předmětů.

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje