Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

K__covNa konci minulého roku naše sdružení zpracovalo pro zastupitele města Kácov studii na využití zámeckého areálu, který je v majetku města. Studie vycházela ze stavebněhistorického průzkumu areálu, který byl zpracovaný v roce 1990. Tento průzkum jsme aktualizovali a na jeho základě určili památkově hodnotné prostory, konstrukce a uměleckořemeslné detaily. Na tomto základě studie určila další možné alternativy využití zámku v budoucnosti, včetně základních finančích nároků na revitalizaci. V případě Kácova se jako zásadní pro další využití ukázala nutnost restaurátorských průzkůmu, které zjistí předpokládaný rozsah nástěnných barokních maleb v interiéch hlavní zámecké budovy. 

Část studie ke stažení

 

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje