Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kourim3__36_Naše sdružení ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kostelec nad Černými lesy a Regionálním muzeem v Kolíně koordinuje prezentaci a využití kostela sv. Štěpána v Kouřimi pro účely cestovního ruchu. V první etapě došlo k vytvoření webových stránek o této významné historické památce a vydání propagační skládačky a publikace s hudebním CD o kapli sv. Kateřiny. Připravuje se zkvalitnění současné formy zpřístupňování kostela pro veřejnost a vydání podrobného průvodce a dalších doprovodných publikací.

 

webové stránky o kostele:

http://www.kostelkourim.cz/

nabídka publikace Kouřimská kaple sv. Kateřiny a její andělský chór:

http://pamatkyprozivot.cz/publikace/vladimir-rislink-josef-krcek-kourimska-kaple-sv-kateriny-a-jeji-andelsky-chor/

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje