Přejít na navigaci (přeskočit obsah)
Strategická rozvojová studie na využití a záchranu kulturního dědictví Podlipanska

Tou__ice_006Výstupem studie byla podrobná analýza současné situace, skládající se z databáze nemovitých a movitých památek, památkových celků, kulturní krajiny a nehmotného kulturního dědictví regionu. Studie sledovala aktuální stav, stručné dějiny, kulturně historické hodnocení, míru současného využití a příslušné majetkoprávní poměry. Druhou část studie tvořilo stanovení cílů strategie a návrhy projektů, zaměřených na rozvoj a využití místního kulturního dědictví a stanovení základního marketingového plánu a propagace. Jejím východiskem bylo strategické plánování s majiteli a uživateli kulturních památek regionu a s nositeli nehmotného kulturního dědictví, při němž došlo ke zpracování SWOT analýzy.

Geograficky studie řešila problematiku využitelnosti a způsobu záchrany kulturního dědictví na území regionu MAS Podlipansko (mikroregiony Dobrovolný svazek obcí Pečecko, Dobrovolný svazek obcí Kouřimsko, Dobrovolný svazek obcí Pod Chlumem a město Kostelec nad Černými lesy).


Studie ke stažení (1,66 Mb)
­
občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje