Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Využití památek obce Kamýk nad Vltavou pro účely cestovního ruchu

DSCN0804Hlavní motivací ke vzniku studie byla nutnost záchrany zříceniny hradu Kamýku a formulace nejvhodnějšího způsobu její prezentace pro účely cestovního ruchu. Tuto otázku však bylo nutné vyřešit v kontextu s prezentací dalších památkových objektů na území obce, které často mají přímou vazbu ke hradu, a vyznačují se značným potenciálem pro možné budoucí využití.

Ukázka z realizovaného projektu

občanské sdružení Památky pro život si klade jako hlavní cíl:
záchranu, revitalizaci a management kulturního dědictví
s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje